Een neuscorrectie waarbij de stand van de neus kan worden aangepast

Wanneer een persoon ontevreden is met zijn of haar uiterlijk, vormt dat natuurlijk problemen. Deze ontevredenheid over het uiterlijk kan soms ook vanzelf weer verdwijnen. Soms liggen er andere klachten aan ten grondslag. Maar soms ook lopen mensen jaren rond met iets waar ze ontevreden over zijn aan hun uiterlijk.

Er zijn als voorbeeld mensen die van mening zijn dat de stand van hun neus niet naar hun zin is. Er is bijvoorbeeld een kromme of scheve neus, of er is er bobbel op de neus zichtbaar. Zoals u wellicht weet speelt de neus een belangrijk onderdeel van iemands gezicht. Aangezien de neus in het midden van het gezicht staat, bepaald dit voor een groot gedeelde hoe iemand eruit ziet.

Chirurgisch de neus aanpassen

Uit de plastische chirurgie is er een ingreep die de neuscorrectie heet, daarmee kan dus de neus corrigeren worden bewerkstelligd. Deze ingreep kan de vorm van de neus chirurgisch aanpassen. Er kunnen verschillende aanpassingen aan de neus gedaan worden. Zo kan er bijvoorbeeld worden gezorgd dat de neus minder puntig wordt, een bobbel op de neus verdwijnt of dat de neus recht komt te staan.

plastische chirurgieZo’n ingreep laten doen is natuurlijk niet niks. Het is wat een grote impact kan hebben, belangrijk is dan ook om advies in te winnen van bijvoorbeeld een plastisch chirurg die advies kan geven en u de risico’s voor kan leggen. Ook kan een andere arts u de risico’s uitleggen. Belangrijk bij een dergelijke ingreep als de neuscorrectie is dat er goed gekeken wordt naar het gezicht. Wanneer de neus in vorm wordt aangepast, moet dit natuurlijk wel passen bij de rest van het gezicht. Daar moet dus goed naar worden gekeken. Een operatie heeft altijd bepaalde risico’s. Het is dan ook belangrijk hier goed advies over in te winnen en dit niet te makkelijk te bekijken. Vraag altijd advies van een arts of chirurg.